Sỏi tự nhiên, sỏi quay (7 sản phẩm)

Sỏi đen tự nhiên

Mã: MiA-STN-001

đ

Đá cuội xanh

Mã: MiA-STN-003

đ

Sỏi Hồng tự nhiên (Sỏi sông Hà Nội)

Mã: MiA-STN-002

đ

Sỏi quay màu vàng

Mã: MiA-STN-005

đ

Sỏi quay màu hồng

Mã: MiA-SQ-002

đ

Sỏi quay màu trắng

Mã: MiA-SQ-001

đ

Đá cuội vàng

Mã: MikA-STN-004

đ

lên