Đá tự nhiên trang trí, đá ốp lát (177 sản phẩm)

Đá chẻ trắng sữa 10x20

Mã: MiA-CCĐ-029

đ

Đá ghép 4 màu Hà Tây (Ghép đỏ Hà Tây)

Mã: MiA-ĐG-016

đ

Đá đen ốp lát (dol-02)

Mã: dol-02

456.000 đ

Đá mẻ 4

Mã: MiA-ĐM-004

đ

Đá khối đen

Mã: MiA-ĐSV-003

đ

Đá Bóc Vàng 5x20

Mã: MiA-BL-002-5x20

đ

Đá ghép 3 mầu

Mã: MiA-ĐG-005

đ

Đá Mài Bóng Vàng Bông 7,5x22

Mã: MiA-MBVC-002

đ

Đá vân gỗ phẳng 5x20

Mã: Mã sản phẩm: MiA-BP-015

đ

Đá ghép 5 màu ánh sao đỏ

Mã: MiA-ĐG-020

đ

Đá Mài Bóng Bông Mai 7,5x22

Mã: MiA-MBVC-014

đ

Đá Sân Vườn Tím Khánh Hòa Khò

Mã: HG07

275.000 đ

Sóng biển Trắng sữa

Mã: MiA-CCĐ-016

đ

Đá Karo Vàng

Mã: MiA-CCĐ-032

đ

Đá Bóc Trắng Sữa 10x20

Mã: MiA-BL-011

đ

Đá Sân Vườn Cubic Vàng

Mã: HG24

4.560 đ

Đá Xanh Ngọc Lồi 10x20

Mã: MiA-BL-008

đ

Đá Sân Vườn Thớt Tổ Ong

Mã: HG32

138.000 đ

Đá Ghép Đen

Mã: MiA-ĐG-001

đ

Đá Xoáy Hoa Vàng

Mã: MiA-CCĐ-018

đ

Đá Sân Vườn Trắng Phan Rang Khò

Mã: HG09

285.000 đ

Đá tẩy vàng lông chuột 10x20

Mã: MiA-BL-013

đ

Sỏi đen tự nhiên

Mã: MiA-STN-001

đ

Đá ốp lát đa sắc SOL-02

Mã: SOL-02

426.000 đ

lên