Đá trang trí ốp tường - Đá ghép, đá chong chóng. (31 sản phẩm)

Đá ghép 4 màu Hà Tây (Ghép đỏ Hà Tây)

Mã: MiA-ĐG-016

đ

Đá ghép 3 mầu

Mã: MiA-ĐG-005

đ

Đá ghép 5 màu ánh sao đỏ

Mã: MiA-ĐG-020

đ

Đá Ghép Đen

Mã: MiA-ĐG-001

đ

Đá Chong Chóng Vàng Lông Chuột

Mã: MiA-CC-002

đ

Đá chong chóng xanh

Mã: MiA-CC-005

đ

Đá Chong Chóng Xanh Ngọc

Mã: MiA-CC-004

đ

Đá Ghép Vàng Kem

Mã: MiA-ĐG-009

đ

Đá ghép vàng hồng

Mã: MiA-ĐG-013

đ

Đá Ghép Xanh Hải Dương Vân gỗ

Mã: MiA-ĐG-010

đ

Đá ghép vàng ánh kim Đà Nẵng

Mã: MiA-ĐG-017

đ

Đá Ghép Xanh ngọc

Mã: Mia-ĐG-007

đ

Đá Ghép Xanh Hải Dương Rỉ Sét

Mã: MiA-ĐG-014

đ

Đá ghép 4 màu xanh ngọc

Mã: MiA-ĐG-019

đ

Đá ghép ánh sao

Mã: MiA-GD-AS235

đ

Đá ghép xanh thảo nguyên 2 Phân

Mã: MiA-ĐG-022

đ

Đá Chong Chóng Vân Gỗ

Mã: MiA-CC-001

đ

Đá ghép trắng sữa

Mã: Mia-ĐG-004

đ

Đá Ghép Xanh Thảo Nguyên và Hồng Ban Mai

Mã: MiA-GD-TN+BM

đ

Đá Ghép Xanh Hải Dương

Mã: MiA-ĐG-014

đ

Đá ghép vân gỗ + đen lai châu (Hàng Đặt)

Mã: MiA-DG-015

đ

Đá Ghép Vàng Xanh

Mã: MiA-ĐG-012

đ

Đá Sân Vườn Đen Muối Băm

Mã: HG15

400.000 đ

lên